Hvad er et erhvervskørekort?

Der findes ikke noget decideret erhvervskørekort som en selvstændig kategori.

Erhvervskørekort er en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i den eller de kategori(er), du allerede har erhvervet kørekort til.

Retten til erhvervsmæssig personbefordring med forskellige typer af køretøjer er angivet i kørekortet i form af følgende koder:

Kode Betydning
400 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B
425 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D
426 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1
450 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D
451 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D1

Her finder du en oversigt over samtlige kørekort koder
 

Erhvervsmæssig personbefordring

Trafikstyrelsen definerer erhvervsmæssig personbefordring således:

Erhvervsmæssig personbefordring er kørsel:

 • med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre,
 • som udføres mod vederlag, eller
 • som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

 
 
Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan erhverves til følgende kategorier:
 

Bil (kat. B)

Erhvervsmæssig personbefordring til kategori B kaldes uofficielt for “B/EP”, men angives som kode 400 i kørekortet.

Såfremt du ønsker at få erhvervskørekort til bil (kat. B) kan du køre erhvervsmæssigt i en bil under 3500 kg med op til 9 siddepladser. Dvs. du får førerret til erhversmæssig personbefordring til eksempelvis:

 • Taxa
 • Limousine
 • Sygetransport
 • Handicapkørsel
 • Skolekørsel

 

“Lille bus” (kategori D1)

Kørekort til personbefordring med “lille bus” (kat. D1) kaldes populært “D1/EP”, men angives i kørekortet som kode 426.

Erhvervskørekort til “lille bus” giver ret til befordring af op til 16 personer i en bus med en længde på højst 8 meter, hvilket kan være hensigtsmæssigt, hvis du eksempelvis er tilknyttet institutioner som f. eks. sygehuse, plejehjem, skoler, børnehaver og idrætsforeninger.

Et erhvervskørekort til erhversmæssig befordring med “lille bus” kan eksempelvis anvendes til:

 • Handicapkørsel
 • Sygehuskørsel
 • Skolekørsel
 • Kørsel til genoptræning
 • Kørsel for trafikselskab (flextrafik)

NB! Du SKAL være i besiddelse af erhvervskørekot til den specifikke kategori, hvortil du har tilladelse til at køre erhversmæssig personbefordring! F. eks. giver tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring til “lille bus” (kode 426) ikke ret til erhvervsmæssig personbefordring med personbil (kode 400), selvom kørekortkategorien for “lille bus” (D1) giver førerret til personbil (B)

Se koderne for erhvervsmæssig personbefordring til de forskellige typer køretøjer øverst i denne artikel.
 

Bus (kategori D)

Erhvervskørekort til bus giver ret til erhvervsmæssig personbefordring af en personbil, som er indrettet til befordring af over 8 personer foruden føreren, hvilket bl. a. giver ret til turistbuskørsel.

Kørekort til personbefordring med bus (kat. D) kaldes ofte “D/EP”, men angives i kørekortet som kode 425.

NB! Du SKAL være i besiddelse af erhvervskørekot til den specifikke kategori, hvortil du har tilladelse til at køre erhversmæssig personbefordring! Selvom kørekort til kategori D (bus) normalt giver førerret til kategorierne D1 (lille bus) B (personbil), må du ikke køre erhversmæssig personbefordring med “lille bus” og personbil, hvis du har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring med bus (kode 425).

Se koderne for erhvervsmæssig personbefordring til de forskellige typer køretøjer øverst i denne artikel.

 

Krav

Der stilles strengere krav til udstedelse af erhvervskørekort end til det “almindelige” kørekort til personbil (kat. B), hvad angår såvel helbred, straffeattest, danskkundskaber og alder:

Tilladelsen til erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport udstedes i form af et kvalifikationsbevis (populært kaldet “førerkort”) af Trafikstyrelsen, som også administrerer reglerne for kvalifikationsuddannelserne.

For at få udstedt et kvalifikationsbevis/førerkort til erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport skal du opfylde følgende betingelser:

 • Have gyldigt kørekort til den pågældende kørekortskategori
 • Bestå kvalifikationsuddannelsen for pågældende kørekortkategori og erhverv inden for de seneste 10 år, som er godkendt af Trafikstyrelsen. Kvalifikationskuset (chaufførkuset) forløber sig over mindst 45 timer
 • Opfylde kriterierne for en såkaldt “gruppe 2” lægeerklæring. De helbredsmæssige krav til udstedelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring er betydeligt strengere end til “almindeligt” kørekort til bil.
 • Ikke tidligere være straffet for “grovere” forbrydelser. Ifølge straffelovens § 78 stk. 2 kan kørekort til erhversmæssig befordring nægtes udstedt, såfrem et strafbart forhold kan begrunde “en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet”.
 • Såvel teoriprøven som den afsluttende praktiske prøve skal aflægges på dansk uden brug af tolk.
 • Krav om alder og erfaring: Hvornår man tidligst kan få tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring afhænger af køretøjets type.
 • Køretøj-type Alder
  Kategori B – Personbil indrettet til befordring af højst 8 personer foruden føreren og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg 21 år
  Kategori D/1 (Lille bus) – Personbil indrettet til befordring af over 8, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst 8 meter 21 år
  Kategori D (Bus) – Personbil indrettet til befordring af over 8 personer foruden føreren 24 år

Hvis du har kørekort til bus og er mellem 21 år og 23 år, må du, hvis du har gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 8 uger, køre indenlandsk buskørsel. Du skal dog have minimum et års erfaring i kørsel med store køretøjer, hvis du skal køre på en strækning på mere end 50 km fra bussens hjemsted.

Hvis du har kørekort til bus og er mellem 21 år og 23 år og har gennemført den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse på 4 uger, må du køre rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km.

Hvis du vil udføre international buskørsel, skal du være fyldt 23 år og have minimum to års erfaring som fører af bus eller lastbil.

NB! Der er ingen krav om et kvalifikationsbevis, såfremt du har:

 • erhvervet kørekort til lastbil (kategori C) før 11. september 2009
 • erhvervet kørekort til bus (kategori D) før 11. september 2008

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt godstransport kan kun udstedes til den kategori, der er aflagt køreprøve i.
 

Gyldighed

Erhvervskørekort har som regel en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen.

Dog ændrer gyldighedsperioden sig, når du er fyldt 70 år.

Er du 70 år, fornyes kørekortet i 4 år (såfremt du opfylder de helbredsmæssige krav)
Er du 74 år, fornyes kørekortet hvert andet år – dvs. når du fylder 76 og 78.
Er du fyldt 80, skal dit kørekort fornyes hvert år

 

Ansøgning

Hvis du skal ansøge om kørekort til erhvervskørsel, skal du indlevere ansøgningen – enten gennem din kørelærer eller ved personligt at henvende dig på borgerservice (du behøver ikke være bosat i den kommune, hvor du ansøger om kørekortet).

Du skal medbringe følgende:

 • En udfyldt og underskrevet “Ansøgning om kørekort” (blanket P23)
 • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge. Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel
 • Et pasfoto (farve eller s/h) – Foto skal ligge sammen med lægeattesten og være stemplet af lægen
 • Dit kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas. Hvis du stadig har det gode gamle to-fløjede plastlaminerede kørekort og samtidig ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsatttest eller sygesikringsbevis samt billedlegitimation
 • Straffeattest
 • Opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger

 

Priser

Priser for erhvervskørekort gældende for 2015:

 • Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve): 600 kroner
 • Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus: 600 kroner for den første og 580 kroner for den anden af prøverne
 • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kroner
 • Fornyelse af erhvervskørekort, der på grund af forhold med dit helbred er tidsbegrænset: 120 kroner.
 • Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 600 og 580 kr.
 • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr.
 • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr.
Previous reading
Stort kørekort
Next reading
Standsning forbudt