For supplerende information henvises der til artiklen: spirituskørsel

Hvad er et A/T kursus?

Har du fået en dom for spirituskørsel og ønsker at generhverve førerretten, skal du som hovedregel deltage i et Alkohol- og Trafikkursus – også kaldet A/T kursus.

Kurset forløber sig over 4 lektioner af 2 ½ time, og der skal mindst gå en uge mellem lektionerne, som skal tages i rigtig rækkefølge på det samme hold.

En dom for spirituskørsel kan medføre én af følgende straffe:

 • Betinget frakendelse (Færdselslovens § 125)
 • Ubetinget frakendelse (Færdselslovens § 126)
 • Kørselsforbud (Færdselslovens § 127, jf. § 125, stk. 1, nr. 8 eller § 126, stk. 2, jf. § 60a)

Såfremt du har fået en dom for spirituskørsel, at skal du gennemføre et A/T-kursus for at kunne komme til den kontrollerende køreprøve.

A/T kurser er ikke en behandling mod alkoholmisbrug, men har til hensigt at skærpe kursisternes viden om bl. a.:

 • Konsekvenser af spirituskørsel
 • Alkohols virkning – i fysisk, psykisk og social kontekst
 • Beregning af promille og forbrændingstid
 • Forholdsregler omkring alkohol i trafikken

 

Tilmelding til AT-kursus

Du kan tilmelde dig et A/T kursus, hvis du er blevet frakendt førerretten som følge af spirituskørsel.

 

Hvornår kan jeg tilmelde mig?

Du skal have gennemført et Alkohol- og Trafikkursus, før du kan tilmelde dig  teoriprøven eller køreprøven.

Du kan tilmelde dig med det samme og deltage i det først ledige A/T kursus, hvis du er blevet idømt:

  • Betinget frakendelse af førerretten: dvs.  hvis du har haft kørekort i over 3 år og er blevet taget for spirituskørsel med en promille på under 1,20.Læs mere om betinget frakendelse her

 

  • Kørselsforbud: dvs. hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år og er blevet taget for spirituskørsel med en promille på under 1,20. Desuden skal du aflevere dit kørekort (hvis du ikke allerede har fået det inddraget af politiet), inden du deltager i  et A/T kursus.Læs mere om kørselsforbud her

 

Såfremt du er idømt en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst deltage i et A/T kursus 3 mdr. før frakendelsesperioden udløber!

Læs mere om ubetinget frakendelse af kørekort her

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Det er let at tilmelde dig et Alkohol- og Trafikkursus online.

Pris

Du skal selv betale for omkostningerne forbundet med et A/T kursus.

Det koster 2500 kr. at deltage i et A/T kursus.

Prisen er den samme over hele landet.

Du får ikke pengene refunderet, hvis du:

 • Afbryder kurset
 • Møder op beruset eller  påvirket af rusmidler
 • Kommer for sent

Hvis du er syg, kræves en lægeerklæring.

Såfremt du stadig ønsker at generhverve førerretten, skal du starte forfra og igen betale et kursusgebyr på 2500 kr.

 

Når du har gennemført A/T kurset

Kursusbeviset afleveres i Borgerservice ved tilmelding til teori- og køreprøve.

Hvis kursusbeviset er udstedt fra og med d. 1. januar 2011, er det gyldigt i 1 år fra udstedelsesdatoen.

Er kursusbeviset til gengæld udstedt før d. 1. januar 2011 har det ingen forældelsesfrist.

 

Relaterede artikler: spirituskørsel, generhvervelse af kørekort

 

Previous reading
Spirituskørsel
Next reading
Kørselsforbud