Generelt om advarselstavler

Langt de fleste advarselstavler er kendetegnet ved en “rød rand og et hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art”.

Dog er der nogle få undtagelser:

§ 10. Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Dette gælder dog ikke tavlerne A 19 Lyssignal,  A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker.

 

Oversigt over advarselsskilte i trafikken

A11: Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Advarselstavlen viser om vejtilslutningen forekommer fra begge retninger eller kun fra én vejside.

Bekendtgørelse om anvendelse af vejmærkning §32, stk. 3.

“A 11 skal opsættes på motorveje før tilkørselsveje og på andre veje før lignende tilkørsler, hvorfra trafikken undtagelsesvis har ubetinget vigepligt.”

 

A11: Farligt vejkryds

                    

 

A 16: Rundkørsel

 

A 17: Fodgængerfelt

 

A 18: Modkørende færdsel

 

A 19: Lyssignal

 

A 20: Kø

 

A 21: Cyklister

 

A 22: Børn

 

A 23: Ridende

 

A 26: Dyrevildt

 

A 27: kreaturer

 

A 31: Glat vej

 

A 33: Stenslag

 

A 34: Stenskred

 

A 35: Farlig rabat

 

A 36: Bump

 

A 37: Ujævn vej

 

A 39: Vejarbejde

Vedrørende A 36-39: På cykelsti eller fortov anvendes skiltene som undertavler.

 

A 41: Sving

                

A 41, 1:                                   A 41, 2:

Højresving                            Venstresving

 

A 42: Flere sving

                

A 42, 1:                                    A 42, 2

Flere sving                             Flere sving

(Første til højre)                 ( Første til venstre)

 

A 43: Indsnævring af vej

                      

A 43, 1:                         A 43, 2:                         A 43, 3:

Indsnævret vej          Indsnævret vej          Indsnævret vej

(i venstre side)          (i højre side)

Vedrørende A 43: På cykelsti eller fortov anvendes skiltene som undertavler.

 

A 44: Tunnel

 

A 46: Hældning af vej

                                         

A 46: Stejl nedkørsel                    A 46, 2: Stejl opkørsel

Vedrørende A 46: Tallene angiver den maksimale hældning

 

A 71: Letbane

Denne advarselstavle indikerer fare ved letbanekørsel på vejen.

 

A 72: Jernbanekørsel uden bomme

 

A 73: Jernbanekørsel med bomme

 

A 74: Krydsmærker

                           

A 74, 1:                                      A 74, 2:

Enkeltsporet                              Flersporet

jernbaneoverkørsel                   jernbaneoverkørsel

 

A 75: Afstandsmærker

                               

75, 1: Højre side                         75, 2: Venstre side

 

 A 91: Oplukkelig bro

 

A 92: Havnekaj

 

A 95: Sidevind

 

A 96: Lavtgående fly

 

A 97: Lavtgående helekopter

 

A 99: Anden fare

Farens art anføres på undertavle

 
 

Relaterede artikler: påbudstavler

 

Previous reading
Sammenfletning
Next reading
Køreteknisk anlæg – Sjælland