Hastighed med trailer

Generel information

Den tilladte hastighed med trailer er normalt den samme for både lette og tunge køretøjer.

Kun ved kørsel i byzoner kan vægten på det trækkende køretøj have betydning for, hvor hurtigt du må køre med en trailer.have indflydelse på den højst tilladte hastighed for kørsel med trailer:

  • Hvis køretøjet højst vejer 3.500 kg (dvs. personbiler), må du lokalt i byzoner køre op til 70 km/t, såfremt skiltningen tillader det.
  • Hvis køretøjet derimod vejer over 3.500 kg (dvs. lastbiler og busser), må du højst køre 50 km/t – også selvom der er skiltet med højere hastighedsgrænser.

NB: Du må aldrig overskride den hastighed, der er skiltet med.

 

Tilladte hastigheder for kørsel med trailer

Vær opmærksom på, at hastigheden altid skal tilpasses de trafikale forhold inden for de tilladte fartgrænser.

Vejtype Hastighedsgrænse
Byområde* 50 km/t
Motortrafikvej og landevej 70 km/t
Motorvej 80 km/t

* Hastigheden for kørsel med trailer gældende for trækkende køretøjer på højst 3.500 kg må højst køre 70 km/t i byzoner, såfremt skiltningen tillader det. Derimod må køretøjer over 3.500 kg ikke overskride 50 km/t, selvom der skiltes højere. Du må ikke overskride den hastighed, der er skiltet med.

På tyske motorveje må du dog køre op til 100 km/t med et påhængskøretøj spændt på bilen, hvis du har en såkaldt “Tempo 100-godkendelse”.

Læs mere om Tempo 100 her

 

Typer af trailerkørekort

Der findes en række forskellige typer af trailerkørekort til bil, lastbil og bus.

 

Personbil

Hvis du kører personbil, varebil eller minibus (dvs. under 3500 kg) og ønsker at trække en trailer, skal du i nogle tilfælde have et trailerkørekort.

Der findes følgende to kategorier:

  • B+
  • B/E

I andre tilfælde må personbiler trække en trailer uden, at føreren har erhvervet et trailerkørekort.

Se hvornår du behøver kørekort til trailer, når du kører almindelig personbil

 

Lastbil

Til lastbil med trailer/anhænger findes følgende kørekort-kategorier:

  • C1/E – (“lille lastbil” med trailer)
  • C/E – (“stor lastbil” med trailer)

 

Bus

Til bus med trailer/anhænger findes følgende kørekort-kategorier:

  • D1/E – (“lille bus” med trailer)
  • D/E (“stor bus” med trailer)

Se oversigten over trailerkørekort til lastbil og bus her

 
Relaterede artikler: hastighed på motorvej, trailer – regler

 

This entry was posted in Trailer/anhænger. Bookmark the permalink.