Fornyelse af kørekort – 70 år


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For mere generel information henvises der til artiklen: Fornyelse af kørekort

Hvilke typer kørekort skal fornyes?

Kørekort til lettere køretøjer udstedes med en gyldighed til indehaverens fyldte 70 år. Dvs. hvis der ikke indtræffer hændelser, der fratager dig retten til kørekort, kan du beholde kørekort inden for følgende kategorier, indtil du er fyldt 70 år:

Læs om gyldigheden for kørekort til “stort kørekort” her

 

Vigtigt! Husk, at du skal ansøge om fornyelse af kørekort inden for 3 år efter kortets udløbsdato, hvis du undgå at skulle op til køreprøve.

 

I hvor lang tid fornyes kørekortet?

Såfremt du opfylder kravene for fornyelse af kørekort, når du er fyldt 70 år, fornyes førebevisets gyldighed med 4 år.
Fra du er 74 år fornyes kørekortet i intervaller af 2 år indtil, du fylder 80 år. Herefter fornys gyldighedsperioden hvert år, så længe du opfylder kravene for førerretten.

NB! Husk at indgive din ansøgning om fornyelse af kørekort inden for 3 år efter gyldigheden af dit gamle kørekort er ophørt. Ellers skal du aflægge køreprøve.

 

Så længe fornyes dit kørekort!

Alder Gyldighedsperiode
70 år 4 år
74 år 2 år
76 år 2 år
78 år 2 år
80 år 1 år
81 år 1 år
82 år 1 år
83 år 1 år
84 år 1 år
85 år 1 år
Osv. 1 år

I særlige tilfælde forbundet med sygdom eller kognitive problemer kan embedslægen afgøre, at kørekortets gyldighed skal reduceres til en kortere periode.

 

Krav til fornyelse af kørekort – fra 70 år

 

Obligatorisk lægeundersøgelse

Dit helbred er den altafgørende faktor for, hvorvidt du får lov at beholde dit kørekort. Den faglige vurdering af din generelle helbredstilstand tager udgangspunkt i en lægeundersøgelse, som udføres af din egen læge.

Lægeundersøgelsen består af:

  • Fysiske tests - (bl.a. syn, hørelse, reaktionsevne og bevægelighed)
  • Kognitive tests- dvs. en demenstest (MMSE), hvor et spørge- og tegneskema tager udgangspunkt i dit intellektuelle funktionsniveau inden for områderne: orientering, opmærksomhed, regnefærdighed, hukommelse, sprog, praksis og visuel konstruktion.
   Opgaverne i demenstesten er simple. F. eks. kan du blive spurgt om, hvilken da det er i dag, tegne et ur med et bestemt klokkeslæt eller blive bedst om at huske 3 ord.

Desuden er medicinering og ansvarlighed for egen sygdom også væsentligt for den samlede vurdering om din egnethed til fornyelse af kørekort.

Læs evt. artiklen: kørekort og diabetes

Langt de fleste består lægeundersøgelsen og får fornyet deres kørekort. Men på et tidspunkt de fleste af os opleve den dag, hvor vi ikke længere er i stand til at køre i trafikken.

Derfor kan testen sikre, at man stopper i tide, så potentielle ulykker undgås i trafikken. Heldigvis næsten alle selv vurdere i tide, hvornår helbreddet sætter en stopper for kørsel.

 

Lægeattesten

Resultatet af lægeundersøgelsen udformes i en lægeattest.

Med udgangspunkt i resultatet af den obligatoriske lægeundersøgelse kan lægeattesten anbefale følgende:

 • Du er egnet til at beholde førerretten: Er der ingen anmærkninger i lægeattesten, kan du aflevere lægeattesten sammen med billede og ansøgningsblanket til fornyelse af kørekort hos Borgerservice i din kommune.
 • Du er uegnet til at beholde førerretten: Anbefalingen meddeles som regel også til embedslægen.
 • Din sag bør undersøges nærmere: I tvivlstilfælde sendes lægeattesten videre til embedslægen, som kan vælge at lade politiet indkalde dig til en vejledende helbredsmæssig køretest.Køretesten er gratis og tager udgangspunkt i en halv times køretur i blandet trafik. Herefter tages én af følgnede beslutninger:
   • Dit kørekort fornyes: Fornyelsen af kørekortet kan evt. være betinget særlige krav – f. eks. at du skal køre med briller
   • Dit kørekort inddrages

 

Læs mere om vejledende helbredsmæssig køretest her

 

 Ansøgningen

Når du ansøger om fornyelse af kørekortet, skal du henvende dig personligt på et borgerservicecenter i Danmark med følgende dokumenter:

  • Et kørekort af kreditkort-typen eller et gyldigt pas: Har du stadig det gamle  to-fløjede plastlaminerede kørekort) og er ikke i besiddelse af et gyldigt pas, skal du medbriunge dit originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.
  • En lægeattest udfærdiget af din praktiserende læge: Husk, at lægeattesten ikke må være ældre end 3 måneder ved indlevering.
  • Et foto: Se kravene for foto til kørekort her
  • 50 kr (takst for 2015): Ældre over 70 år betaler et betydeligt lavere beløb end den øvrige befolkning for ansøgning om fornyelse af kørekort.

 

Leveringstiden

Når du har ansøgt om fornyelse af dit kørekort, det vare lige fra et par uger til flere måneder, før du modtager dit kørekort.

Såfremt der er bemærkninger i lægeattesten, kan sagsbehandlingen ofte tage adskillige måneder. Så længe behandlingen af din ansøgning står på, får du et midlertidigt kørekort.

Læs mere om midlertidigt kørekort her

 

Hvad koster fornyelse af kørekort?

Selvom ansøgningen blot koster 50 kr (taksten for 2015), er de samlede omkostninger i forbindelse med fornyelse af kørekort væsentligt højere.

Lægeattesten koster gennemsnitligt ca. 5-600 kr (prisen varierer fra læge til læge).

Bemærkninger fra lægeattesten samt eventuelle tvivlsspørgsmål om ansøgerens egnethed til fornyelse af kørekort kan desuden medføre skærpede krav, der kan øge de samlede omkostninger betydeligt!
De skærpede krav kan f. eks.  indebære:

 • Undersøgelse hos en speciallæge
 • Helbredsmæssige foranstalninger – f.eks. medicin eller brug af stærkere briller
 • Særlig indretning af køretøjet – f.eks. særligt tilpassede spejle

Foto til kørekort kan let koste koste et par hundrede kroner, da de formelle krav til fotoet, gør det anbefalelsesværdigt at anvende en professionel fotograf.

 

Relaterede artikler: fornyelse af kørekort, generhvervelse af kørekort

 

This entry was posted in Kørekort - generelt. Bookmark the permalink.