Category Archives: Kørekort – generelt

Kørekort koder

EU-harmoniserede koder Her ser du oversigten over alle de forskellige koder, der kan forekomme på kørekortet. Se hvad koderne betyder i skemaerne nedenfor!   Fører (lægelige årsager) Koder og underkoder Betydning 01 Synskorrektion og/eller -beskyttelse 01.01 Briller 01.02 Kontaktlinse(r) 01.03 … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Kørekort koder

Vigepligtstavler

Generelt om vigepligtstavler Vigepligtstavler findes på steder, hvor eller hvorfra den angivne vigpligtsregel er gældende. Men husk, at der sagtens kan være vigepligt, selvom det ikke er skiltet med en vigepligtstavle. Der findes eksempelvis ikke skilte, der angiver højre vigepligt. … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Leave a comment

Indkørsel forbudt

Regler for indkørsel For at forstå reglerne for indkørselsforbud skal man skelne mellem offentlig vej og privat vej. Reglerne for færdsel på offentlig vej er fastlagt i Færdselsloven Reglerne for færdsel på fremmed ejendom er fastlagt i Mark- og vejfredsloven … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Indkørsel forbudt

Køreteknisk anlæg

Hvem benytter køreteknisk anlæg? Generelt anvendes køreteknisk anlæg til følgende formål: Manøvrebane (“kravlegården”): Som oftest anvendes køreteknisk anlæg til kørsel på lukket øvelsesplads (manøvrebane) – populært kaldet “kravlegården”.   Kurset er obligatorisk og skal gennemføres inden man får lov til at … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Køreteknisk anlæg

Vejledende helbredsmæssig køretest

Hvad er vejledende helbredsmæssig køretest? Vejledende helbredsmæssig køretest er en test af kørefærdigheder hos personer med funktionsnedsættelse eller stærkt svækket kognitivt funktionsnivau i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort. På baggrund af den vejledende køretest kan politiet vurdere, hvorvidt … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Vejledende helbredsmæssig køretest

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Hvem skal gennemføre førstehjælpskurset? Det er et lovkrav at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus ved førstegangserhvervelse af førerret. Ellers får du ikke udstedt kørekortet! Dvs. at du ikke behøver at tage et kusus i færdselsrelateret førstehjælp, hvis du er igang med … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Glatbane (køreteknisk anlæg)

                          Se listen over køretekniske anlæg i Danmark!   Hvornår må man komme på glatbane? Du kan tidligst komme på glatbane, når du har gennemført samtlige obligatoriske lektioner … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Glatbane (køreteknisk anlæg)

Manøvrebane

Hvornår skal man på manøvrebane? Inden du kommer at køre ud på vej, skal du først ud at køre på en lukket øvelsesplads – også kaldet manøvrebane. Manøvrebanen er første gang du må sætte dig i en bil eller op … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Manøvrebane

Køreprøve

Generelt om køreprøven Køreprøven afholdes af politiet. Kravene afhænger af, hvilken køretøjkategori, du ønsker at erhverve føreretten til. Køreprøven indeholder følgende dele: Teoriprøve Praktisk prøve   Teoriprøven Teoriprøven udgør køreprøvens første del. Først når teoriprøven er bestået, er det muligt … Continue reading

Posted in Kørekort - generelt | Comments Off on Køreprøve